АПЕЛ на Църквата на адвентистите от седмия ден - гр. Велико търново

Ние сме Божии синове и дъщери и затова обичаме Бог, обичаме хората и служим на света.

Църквата на Адвентистите от седмия ден в град Велико Търново е призована от Бога и екипирана със силата на Святия Дух да споделя благата вест и да разпространява дара на ученичеството на Христос сред всички хора.

Следвайки примера на нашия Господ Исус Христос се стремим да се смесим с хората там където са. Ние искаме да достигнем до хората защото желаем тяхното добро. Искаме да усетим техните нужди и проблеми независимо дали са духовни, емоционални, житейски и работейки усърдно и с помощта на нашия Бог да им откликнем.

Стремим се да бъдем възприемани от обществото като хора на които може да се има доверие. Само така можем да споделим с тях най-ценното съкровище, което притежаваме - Исусовата спасителна вест.

За да можем да изпълняваме тези наши виждания се нуждаем от място, което да използваме за база и център на нашата дейност. Такова място е нашата църковна сграда.

Съобразявайки се с нагласите и настроенията на нашите съграждани и следвайки неизбежно традициите на народа ни в това отношение, ясно разбираме, че църковната сграда трябва да е разположена в центъра на града на ясно различимо и видно място, легитимирайки църквата и правейки я център в духовния живот на хората. Църковната сграда не бива да бъде асоциирана с други институции или лица освен с църквата, поради което трябва да бъде самостоятелна сграда.

Следвайки регулярните църковни практики на Църквата на адвентистите от седмия ден, ежеседмично в църковната сграда ние провеждаме съботни богослужения и съботно учулище за всички възрасти. Тъй като желаем всеки един човек да бъде спасен за вечността, то и залите за богослужения трябва да са достатъчно големи, за да поберат всички желаещи.

Не искаме да приключваме работата за обществото само с един ден седмично. Затова ежедневно ще фукционира кабинет за духовни нужди, където всеки ще може да потърси помощ и съдействие за отговор на труден за него въпрос или за някаква своя духовна потребност.

Ежедневно ще функционира и нашата книжарница за духовна литература чрез която спасителната вест може да достига до хората.

Различни групи от обществото имат разнообразни интереси и търсения. Ние организираме клубове за споделяне и взаимопомощ за тези хора. Такива са младежки клубове, образователни сбирки, изследователски кръжоци за изучаване на нови знания в различни направления и групи с практическа насоченост.

 

Моля, прочетете пълният текст на апела на ЦАСД Велико Търново!

Църквата на адвентистите от седмия ден - гр. Велико Търново е част от голямото семейство на църквите на адвентистите в България и по света. Целта на този сайт е да ви запознае с нашата вяра, мисия и надежда, както и да ви направи съпричастни с живота и дейността на нашата църква. Повече за доктрините на Църквата на адвентистите можете да научите от курса "Основни учения на Библията".

За нас е удоволствие и привилегия да споделим вярата си с вас!

Програма

Петък, 31 Октомври 18:00 ч.

Молитвен часСъбота, 01 Ноември 10:30 ч.

ПроповедСъбота, 01 Ноември 17:00 ч.

Младежка служба


Апел

Църквата на адвентистите от седмия ден - гр. Велико Търново отправя апел за събиране на средства за закупуване на нов молитвен дом.


Моля, прочетете пълният текст на нашият Апел

Мероприятия

Сряда 1800ч.

Молитвен час


Семейството - необходимост и гарант за човешкото щастие

Семинар за семейството  1-ва част
Говорител: Таня Модрева
12.02.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Как да се справяме с конфликтите

Семинар за семейството  2-ра част
Говорител: Таня Модрева
13.02.2010г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Децата, как да се отнасяме с тях

Семинар за семейството 3-та част
Говорител: Таня Модрева
13.02.2010г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


WELCOME TO McDONALD`s

Хрониките на последната империя еп.1
Говорител: пр. Веселин Сакалев
19.02.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Големият сблъсък

Хрониките на последната империя еп.2
Говорител: пр. Веселин Сакалев
20.02.2010г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Когато нямате избор

 

20.02.2010г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Застъпничество чрез молитва

 
Говорител: Свилен Петков
26.02.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Общуването - подход и резултати

 
Говорител: п-р Бони Бонев
27.02.2010г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Америка бавно залязва

Хрониките на последната империя еп.3
Говорител: пр. Веселин Сакалев
05.03.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Ролята на жената

 
Говорител: пр. Веселин Сакалев
06.03.2010г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Цветята на ЦАСД Велико Търново

празнична програма послучай 8-ми март 

06.03.2010г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Пророкът, арахангелът и демоните

Хрониките на последната империя еп.4
Говорител: пр. Веселин Сакалев
12.03.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Псалмът на Волтер

Хрониките на последната империя еп.5
Говорител: пр. Веселин Сакалев
13.03.2010г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Християнин на пълен работен ден

гости от Галац - Румъния част 1
Говорител: Кристиян Тренка
02.04.2010г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Какво направи Исус

гости от Галац - Румъния част 2
Говорител: Кристиян Тренка
03.04.2010г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Твоят поглед към Гогота

гости от Галац - Румъния част 3
Говорител: Кристиян Тренка
03.04.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Божията любов и свободата на избора

 
Говорител: п-р Трифон Трифонов
09.04.2010г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Почтеност и отговорност

 
Говорител: п-р Бони Бонев
10.04.2010г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


За кашона и отговорността

 
Говорител: пр. Стефан Стефанов
10.04.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


\"Засега си иди\"

 
Говорител: п-р Никола Станчев
16.04.2010г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


\"Светски\" - наясно ли сме с дефинициите

 
Говорител: Стилиян Милков
17.04.2010г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Няма време

 
Говорител: Свилен Петков
30.04.2010г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Революция надежда

Хрониките на последната империя еп.6
Говорител: п-р Веселин Сакалев
08.05.2010г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Отвъд сълзите

 

08.05.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Да възложим на Господа

 
Говорител: п-р Никола Станчев
21.05.2010г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Истина - дума, която затруднява Бога

 
Говорител: Стилиян Милков
22.05.2010г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Молитва с вяра

 

22.05.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Един пренебрегнат метод

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
29.05.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Преградите

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
05.06.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Младите и неспокойните

 

05.06.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Roma a.d- Roma d.c

Хрониките на последната империя еп.8
Говорител: п-р Веселин Сакалев
11.06.2010г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Като диамант в ръцете на Господ

 
Говорител: Рада Сакалева
12.06.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Границите

 
Говорител: Стилиян Милков
19.06.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Пътешествие до седемте църкви...

Обстоен разказ подкрепен с много снимков материал 
Говорител: п-р Никола Станчев
19.06.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Желаната промяна

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
25.06.2010г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Господна вечеря

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
26.06.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Общуването...

 
Говорител: Свилен Петков
03.07.2010г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Божието провидение

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
09.07.2010г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Самотата...

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
10.07.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Величието на Бога

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
16.07.2010г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Борбата

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
30.07.2010г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Силата на Бог

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
31.07.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Проповед

 
Говорител: п-р Никола Станчев
06.08.2010г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Приятел в нужда се познава

 
Говорител: Стилиян Милков
07.08.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Великият математик

 
Говорител: Стилиян Милков
04.09.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Очакване

 
Говорител: Стилиян Милков
11.09.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Исус е провокатор

 

11.09.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Молитвата

 
Говорител: Светослав Стоилов
25.09.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Монголия

Адвентистите по света 8

25.09.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Да предизвикаш земетресение

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
08.10.2010г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Съвършен в Христа

 
Говорител: Стилиян Милков
09.10.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Слуга ли си на Исус Христос?

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
15.10.2010г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Защо?

 
Говорител: Стилиян Милков
16.10.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Грижа ли го е Бог за мен?

 

16.10.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Вяра

Трилогията на мисията 1
Говорител: п-р Веселин Сакалев
22.10.2010г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Любов

Трилогията на мисията 2
Говорител: п-р Веселин Сакалев
23.10.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Индия

Адвентистите по света 

23.10.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Надежда

Трилогията на мисията 3
Говорител: п-р Веселин Сакалев
29.19.2010г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Служенето в църквата

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
30.10.2010г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Безпощадността на греха

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
19.11.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Реформацията и аз

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
20.11.2010г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Говори насърчително

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
26.11.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Евангелието на Елио

 
Говорител: Живко Иванов
27.11.2010г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Направи подарък

 
Говорител: Живко Иванов
27.11.2010г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Излекуването на Нееман

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
03.12.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Целта на живота ти

 
Говорител: Валентина Тодорова
04.12.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Опасността да бъдеш прав

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
10.12.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Благотворителността

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
11.12.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Разтърсена, но все още стояща

Адвентистите по света 

11.12.2010г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Емануил- Бог с нас

Вестта от Витлеем 1
Говорител: Траян Алдя
24.12.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Месия и холокостът

Вестта от Витлеем 2
Говорител: Траян Алдя
25.12.2010г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Месия и небесното царство

Вестта от Витлеем 3
Говорител: Траян Алдя
25.12.2010г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Месия- Цар на царете

Вестта от Витлеем 4
Говорител: Траян Алдя
26.12.2010г.  11.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


В навечерието

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
31.12.2010г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Господна вечеря

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
01.01.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Магията на движението

здравна тема 
Говорител: Цветанка Куцарова
08.01.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Да дойдем близо до Исус

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
14.01.2011г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Възраждане

 
Говорител: Стилиян Милков
15.01.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Аз и моите деца

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
22.01.2011г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Силата на пълното прощение

младежка програма 

22.01.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Голямото докосване

 
Говорител: п-р Стоян Петков
11.02.2011г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Излез под дъжда

 
Говорител: п-р Стоян Петков
12.02.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Път през кризите на живота

 
Говорител: п-р Стоян Петков
12.02.2011г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Раздвоено сърце

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
18.02.2011г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Лице в лице със семейните кризи

 
Говорител: Елена Милкова
19.02.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Спасението

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
26.02.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Обещанието си е обещание

 
Говорител: Росица Петрова
05.03.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Психика и вяра

 
Говорител: Йорданка Димитрова
19.03.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Клопката на забавлението

 
Говорител: Йорданка Димитрова
19.03.2011г.  16.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Поклонението

 
Говорител: п-р Милен Георгиев
02.04.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Единството

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
16.04.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Битката за Възкресението

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
22.04.2011г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Вземете ръцете Ми

 
Говорител: младежка програма
23.04.2011г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


И Исус отиде

 
Говорител: д-р Лидия Маринова
30.04.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Великият съд

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
21.05.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Вярата

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
28.05.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Последното време

 
Говорител: п-р Никола Станчев
10.06.2011г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Ако аз бях дявола

 
Говорител: Стилиян Милков
11.06.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Сърце на баща

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
02.07.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Божията воля за живота ти

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
09.07.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Радост в Господа

 
Говорител: п-р Никола Станчев
29.07.2011г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Реформата: да бъде или не

 
Говорител: пр. Веселин Дончев
30.07.2011г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Какво виждаш и какво правиш

 
Говорител: пр. Деян Николов
05.08.2011г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Окултни Фалшификации

 
Говорител: Стилиян Милков
06.08.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Изпълняваш или обичаш

 
Говорител: пр. Деян Николов
06.08.2011г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Дарът на живота

 
Говорител: пр. Деян Николов
12.08.2011г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Побелелият завоевател

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
16.09.2011г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Когато умните хора вземат грешни решения

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
23.09.2011г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Вдъхновяващият край

 
Говорител: Стилиян Милков
24.09.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Жертва изискваща служене

 
Говорител: пр. Деян Николов
24.09.2011г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Луд ли е полуделият шофьор

 
Говорител: Стилиян Милков
15.10.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Годината, която промени света

 
Говорител: Стилиян Милков
10.12.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Верни настойници и служители

 
Говорител: п-р Димитър Митев
21.10.2011г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Роди се Спасител

 
Говорител: младежка програма
24.12.2011г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Пред водите на Мера

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
30.12.2011г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Белезите на последното време

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
31.12.2011г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Неизвинени отсъствия

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
07.01.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Великото поръчение и ученичеството

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
21.01.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Криви сметки

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
04.02.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Съботата-световен спор

 2
Говорител: п-р Веселин Сакалев
11.02.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Четири тайни за щастливо семейство

 
Говорител: п-р Павел Кънев
18.02.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Плода на духа е

 
Говорител: п-р Павел Кънев
18.02.2012г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Безпокойството

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
24.02.2012г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Неблагодарният Йоас

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
25.02.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Вяра в действие

 
Говорител: Росица Петрова
03.03.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Господната вечеря е празник

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
31.03.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Хора в криза

Истината за края 1
Говорител: п-р Никола Левтеров
03.04.2012г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Планета в разруха

Истината за края 2
Говорител: п-р Никола Левтеров
04.04.2012г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Авариен изход

Истината за края 3
Говорител: п-р Никола Левтеров
05.04.2012г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Кой да отиде?

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
07.04.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Благовестители

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
21.04.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Когато бъда аз издигнат...издигни Христос!

 
Говорител: п-р Емил Гроздев
27.04.2012г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Исус за Своето завръщане

 
Говорител: Стилиян Милков
12.05.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Старият Матусал

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
25.05.2012г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Исус на шестте хълма

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
26.05.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Уповайте Нему

 
Говорител: п-р Никола Станчев
01.06.2012г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Основата на религията

 
Говорител: Стилиян Милков
02.06.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Любовта, наречена грях

Дискусии върху книгата \"Грях и спасение\" 1
Говорител: Стилиян Милков
02.06.2012г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Богатият глупец

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
15.06.2012г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Агънца в стадото на Исус

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
16.06.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Ако имаш Христос, ще имаш всичко

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
22.06.2012г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Чуваш ли грохота на римската армия?

 
Говорител: Стилиян Милков
23.06.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Духовна амнезия или...

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
29.06.2012г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


 

..г.  ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Незаконна употреба на закона

дискусии в/у \"Грях и спасение\" 2
Говорител: Стилиян Милков
30.06.2012г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Бъди силен и смел

 
Говорител: п-р Никола Станчев
06.07.2012г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Преодоляване на икономическата криза

 
Говорител: Стилиян Милков
07.07.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Истинският хляб

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
20.07.2012г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Човешкото естество на Исус Христос

 
Говорител: Стилиян Милков
11.08.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Пълнотата на Святия дух

 
Говорител: Иван Йорданов
25.08.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Да обичаш съседа си

 
Говорител: Владимир Крумов
25.08.2012г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Зависи ли нещо от теб?

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
15.09.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Божиите празници

 
Говорител: Стилиян Милков
22.09.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Млади и стари заедно

 
Говорител: п-р Кирил Куманов
22.09.2012г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Истина и любов

 
Говорител: п-р Витан Вълев
28.09.2012г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Време е!

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
29.09.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Кратка история за любовта

 
Говорител: п-р Витан Вълев
29.09.2012г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Чудеса стават все още

 

06.10.2012г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Пребъдване в Христoс

 
Говорител: Владимир Крумов
13.10.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Обичаш ли ме?

 
Говорител: Владимир Крумов
13.10.2012г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Божията молитва

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
19.10.2012г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Коринт...

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
20.10.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Открийте десетте разлики

 
Говорител: п-р Иван Мирчев Николов
27.10.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Удряй силно и не спирай

 
Говорител: п-р Иван Мирчев Николов
27.10.2012г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Благодаря Ти, Господи!!!

 

10.11.2012г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Светилището

 
Говорител: Иван Йорданов
17.11.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Примерът на Исус

 
Говорител: п-р Никола Станчев
23.11.2012г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Как да възкресиш мъртвец?

 
Говорител: Стилиян Милков
01.12.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Проблемът с греха

 

01.12.2012г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Поглед към Филипи

 1
Говорител: п-р Веселин Сакалев
07.12.2012г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Ученици за Христос

 
Говорител: п-р Живко Иванов
08.12.2012г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Обещай ми, че ще се спасиш

 
Говорител: ЦАСД Стражица
08.12.2012г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Павел в окови

Посланието от Филипи 3
Говорител: п-р Веселин Сакалев
21.12.2012г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Да погледнем към Филипи

Посланието от Филипи 4
Говорител: п-р Веселин Сакалев
04.01.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Разхитителният Бог

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
12.01.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Вавилонската кула - църковният строеж на века

 
Говорител: Стилиян Милков
05.01.2013г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Отново с Павел

 
Говорител: Виктория Дионисиева
19.01.2013г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Преди неизбежния край

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
02.02.2013г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Нещо, което не трябва никога да губиш

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
09.02.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Да познаваме времената, в които живеем

 
Говорител: Свилен Колев
09.02.2013г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Посланието към Филипи

 5-та
Говорител: п-р Веселин Сакалев
15.02.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Любящите взаимотношения

 
Говорител: Елена Милкова
16.02.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Андвентните медии

 

16.02.2013г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Чисти по сърце

 
Говорител: Стилиян Милков
23.02.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Грехът на пасивността

 

23.02.2013г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Да изграждаме вярата си чрез молитва

 
Говорител: Росица Петрова
03.02.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Жените като християнки

 
Говорител: п-р Павел Кънев
08.03.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Бог пита: Къде си?

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
09.03.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Целта оправдава средствата?

 
Говорител: Стилиян Милков
16.03.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


I-ви национален форум на жените

рекламен видеоклип 

21.01.2010г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


End It Now

Килип на световната адвентна църква против насилието над жените - със субтитри на български 

14.03.2010г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Над всичко любов

Семеен празник - Ясртебино'2010 

06.04.2010г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


сп. Авигея

рекламен клип 

12.04.2010г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Сътворението...

кадри от филма Cosmic Conflict 

06.06.2010г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Промени света

Клип за мисията на АДРА 

06.06.2010г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Само ти

 

06.06.2010г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Концерт на Смесен хор The voice of hope

запис от 02.04.2011 

23.04.2011г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Пробуждане и реформация

 

26.02.2011г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Първи рожден ден на Hope VT

 

26.02.2011г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Честито Рождество

 

24.12.2010г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


АДРА в Хаити

Помощта на АДРА за бедстващите в Хаити 

11.12.2010г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


С лице към бъдещето, с лице към Исус

Филм за Евро-Африканската дивизия 

31.07.2010г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Здравно изложение

репортаж за проведеното на 12-14.05 здравно експо 

20.05.2011г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Операция: Глобален дъжд

 

25.12.2011г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Търсете Господа, докато може да се намери

Пробуждане и реформация 

17.01.2012г.  0.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Нощта на тревогите

 
Говорител: Елена Милкова
30.03.2013г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Разгадаване шифъра на Апокалипсиса

Световната криза в пророчествата на апокалипсиса 1
Говорител: п-р Агоп Тахмисян
05.04.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Тайната на седемте златни светилника

Световната криза в пророчествата на апокалипсиса 2
Говорител: п-р Агоп Тахмисян
06.04.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Закланото Агне в тронната зала на Универса

Световната криза в пророчествата на апокалипсиса 3
Говорител: п-р Агоп Тахмисян
06.04.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Запечатването, голямата скръб и триумфът на 144 000

Световната криза в пророчествата на апокалипсиса 4
Говорител: п-р Агоп Тахмисян
12.04.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Краят на апокалиптичното време

Световната криза в пророчествата на апокалипсиса  5
Говорител: п-р Агоп Тахмисян
13.04.2013г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Седмата тръба тръби, съдът заседава

Световната криза в пророчествата на апокалипсиса 6
Говорител: п-р Агоп Тахмисян
13.04.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Концерт на ансамбъл Гласът на надеждата

диригент: Веселин Василев 

14.04.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Космическата война и бунтът на ангелите

Световната криза в пророчествата на апокалипсиса 7
Говорител: п-р Агоп Тахмисян
19.04.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Смъртоносно раненият звяр от морето и двурогият звяр от земята

Световната криза в пророчествата на апокалипсиса 8
Говорител: п-р Агоп Тахмисян
20.04.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Новият световен ред и двата звяра

Световната криза в пророчествата на апокалипсиса 9
Говорител: п-р Агоп Тахмисян
20.04.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Белегът и числото на звяра - 666

Световната криза в пророчествата на апокалипсиса 10
Говорител: п-р Агоп Тахмисян
26.04.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Мистичният Вавилон и вестта на тримата ангели

Световната криза в пророчествата на апокалипсиса 11
Говорител: п-р Агоп Тахмисян
27.04.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Седемте язви и армагедоновата битка

Световната криза в пророчествата на апокалипсиса 12
Говорител: п-р Агоп Тахмисян
27.04.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Хиляда годишното царство

Световната криза в пророчествата на апокалипсиса 13
Говорител: п-р Агоп Тахмисян
03.05.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Ново небе и нова земя

Световната криза в пророчествата на апокалипсиса 14
Говорител: п-р Агоп Тахмисян
04.05.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Сватбата на Агнето

Световната криза в пророчествата на апокалипсиса 15
Говорител: п-р Агоп Тахмисян
04.05.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Великото разочарование - 150год.

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
11.05.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Като Мойсей пред Бога

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
17.05.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Да съборим стените

 
Говорител: Светослав Стоилов
18.05.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Авраам се среща с Бога

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
24.05.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Защо, Господи?!?

 
Говорител: Стилиян Милков
01.06.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Свидетели за Бога

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
07.06.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Ефективно проповядване

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
14.06.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Кръстопът

 
Говорител: Стилиян Милков
15.06.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Концерт на вокална формация \"Sanctus\"

гр. Търговище, 15.06.2013г. 

15.06.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Герой на вярата

 
Говорител: Стилиян Милков
22.06.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Ефективно проповядване

 2
Говорител: п-р Веселин Сакалев
28.06.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Посланието на кръста

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
29.06.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Прогледни

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
05.07.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Времето на Второто пришествие

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
13.07.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Блудният син

 
Говорител: Радка Сакалева
06.07.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Жива църква

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
12.07.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Великата борба в нас

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
13.07.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Цената на избухливостта

 

13.07.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Силата на молитвата

 
Говорител: Илия Узунов
19.07.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Дом на молитва

 
Говорител: Стилиян Милков
20.07.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Време за промяна

 
Говорител: Стилиян Милков
27.07.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Какво имаш ти със мене?

 
Говорител: п-р Атанас Стоянов
10.08.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Старание в ямата

 

10.08.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Най-превъзходното познание за Бога

 
Говорител: Влади Крумов
17.08.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Бягство или мотивация

 
Говорител: Влади Крумов
23.08.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Отговорът на Бог на въпроса \"ЗАЩО?\"

 
Говорител: Влади Крумов
24.08.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Гордостта

Седемте смъртни гряха 
Говорител: Влади Крумов
24.08.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Покажи ми славата си

 
Говорител: Влади Крумов
31.08.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Ленността

Седемте смъртни гряха 
Говорител: Влади Крумов
31.08.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Рецепта за освобождаване от греха

 
Говорител: Стилиян Милков
07.09.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Победата над греха

 
Говорител: п-р Христо Генчев
20.09.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Божият слуга

 
Говорител: п-р Христо Генчев
21.09.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Трите С-та

 
Говорител: П-р Христо Генчев
21.09.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Да минем от другата страна

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
27.09.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Ароматни билки или горещ чай

 
Говорител: Влади Крумов
12.10.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Колко големи са мечтите ти?

 
Говорител: Владимир Крумов
12.10.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Да преминеш през огнената пещ

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
18.10.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Помнете и не забравяйте!

 
Говорител: Стилиян Милков
19.10.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Търси това, което има стойност

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
25.10.2013г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Отвъд въображението

 
Говорител: Стилиян Милков
26.10.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Своята си награда или наградата при моя Бог

 
Говорител: п-р Димитър Митев
01.11.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Лек за грижите

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
15.11.2013г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Спасявайки другите, спасяваме себе си

 
Говорител: Стилиян Милков
16.11.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Примерът на Неемия

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
03.01.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Божията любов

 
Говорител: Стилиян Милков
04.01.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


На прага на новата...

 
Говорител: Влади Крумов
28.12.2013г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Сприятели се с Исус

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
28.12.2013г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Празнуване с Божиите дарове

 
Говорител: Цветанка Куцарова
11.01.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Езикът

 
Говорител: п-р Витан Вълев
24.01.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Общуване и служене

 
Говорител: п-р Витан Вълев
25.01.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Принципи на ученичеството

 
Говорител: п-р Витан Вълев
25.01.2014г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Как да не заспиш на 7-часова проповед?

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
31.01.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Божият метод

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
01.02.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Пребъдвай в Исус

 
Говорител: п-р Митко Димитров
08.02.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Пребъдвай в Исус 2 част

 
Говорител: п-р Митко Димитров
08.02.2014г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Благословението, което си заслужава

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
14.02.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Един свят - две империи

 
Говорител: Стилиян Милков
15.02.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Репортаж от Кана

 

15.02.2014г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Запустяването на храма

 
Говорител: Веселин Сакалев
21.02.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Къде е твоето място?

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
22.02.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Молитвено събрание

 
Говорител: Стилиян Милков
28.02.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Обединени за мисията

 
Говорител: п-р Милен Георгиев
01.03.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Да обясниш необяснимото

 

01.03.2014г.  17.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Когато вече е твърде късно !

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
07.03.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Той издига главата ми!

 
Говорител: Росица Петрова
08.03.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Моят любим дом

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
28.03.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Пълен мир

 
Говорител: Стилиян Милков
04.04.2014г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Без нас

 
Говорител: Стилиян Милков
05.04.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Три кръста, три избора, три съдби

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
19.04.2014г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Божията кръв

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
19.04.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Истинско освобождение

 
Говорител: Влади Крумов
19.04.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Преди да хвърлиш камък

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
03.05.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Една разходка до Индия

 

03.05.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Агенти на надеждата

 
Говорител: Светослав Стоилов
12.04.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Претеглен на везните

 

26.04.2014г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Войната за Словото

 
Говорител: Стилиян Милков
10.05.2014г.  10.30ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Изцелението от "Витезда"

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
17.05.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Нуждаещият се пред твоята врата

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
16.05.2014г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


"Свободният човек"

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
31.05.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Кой ми дърпа конците?

 

31.05.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Деца мои! Кръв моя!

 
Говорител: Стилиян Милков
07.06.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Вие сте светлината на света

 
Говорител: Росица Петрова
14.06.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Бъдете светлина на света

 
Говорител: Рада Сакалева
14.06.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Когато Бог мълчи

 
Говорител: Веселин Сакалев
20.06.2014г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


На кого принадлежи бъдещето?

 
Говорител: Стилиян Милков
21.06.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Медната змия (и битката за живота)

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
28.06.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Докато чакаме!

 
Говорител: п-р Емил Гроздев
28.06.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Приготви се за наводнението!

 
Говорител: Елена Милкова
04.07.2014г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Да растем Духовно

 
Говорител: Стилиян Милков
05.07.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Бог е с теб!

 
Говорител: Влади Крумов
12.07.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Одумване и злословие

 
Говорител: п-р Стефан Стефанов
19.07.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Единството

 
Говорител: п-р Стефан Стефанов
19.07.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Притчата за смокинята

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
25.07.2014г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


За кого и за какво е храма?

 
Говорител: п-р Деян Николов
08.08.2014г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Силоам

 
Говорител: п-р Деян Николов
09.08.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


За да давам плод

 
Говорител: п-р Деян Николов
09.08.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Да обичаш неприятелите си

 
Говорител: Стилиян Милков
16.08.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


На Бога (почти) уповаваме

 

16.08.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Викът на кризата

Вик в нощта! 1
Говорител: п-р Веселин Сакалев
05.09.2014г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Вик за сигурност

Вик в нощта!  2
Говорител: п-р Веселин Сакалев
06.09.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


7-те блаженства

Вести на Откровението 1
Говорител: п-р Христо Генчев
12.09.2014г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Свързани с Престола на благодатта

Вести на Откровението 2
Говорител: п-р Христо Генчев
13.09.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Тематична структура а Откровене

Вести на Откровението 3
Говорител: п-р Христо Генчев
13.09.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Обещанията на откровенията

Вести на Откровението 4
Говорител: п-р Христо Генчев
19.09.2014г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Песни на триумф и възхвала в Откровението

Вести на Откровението 5
Говорител: п-р Христо Генчев
20.09.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


С Исус през времето на скръбта и структурата на Откровение

Вести на Откровението 6
Говорител: п-р Христо Генчев
20.09.2014г.  18.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Вик пред смъртта!

Вик в нощта! 3
Говорител: п-р Веселин Сакалев
26.09.2014г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Песента на изкупените

 
Говорител: п-р Веселин Сакалев
27.09.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Защо говориш с притчи?

 
Говорител: Стилиян Милков
04.10.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Вик за приемане

Вик в нощта! 5
Говорител: п-р Веселин Сакалев
10.10.2014г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Вик за спасение

Вик в нощта! 6
Говорител: п-р Веселин Сакалев
11.10.2014г.  10.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


Вик!!!

Вик в нощта! 7
Говорител: п-р Веселин Сакалев
25.10.2014г.  19.00ч.


Apel

uufhyu g gigfuifuhi ugijhu i hjohj


ЗОВ-МЕДИЯ      Гласувайте за моя сайт в БГ чарт            SEO Оптимизация           Webdesign www.site-bg.info